| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Діяльність »

Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Судацька фортеця
Судацька фортеця
Тульчин - Палац Потоцького
Тульчин - Палац Потоцького

 
 Діяльність

Науково-дослідні роботи по розробці історико-архітектурного опорного плану м. Керчі

  НДІ пам’яткоохоронних досліджень завершено розробку «Науково-дослідні роботи по розробці історико-архітектурного опорного плану м. Керчі» на замовлення ДП Українського державного наукового-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО», яка є обов’язковим етапом у розробці нового генерального плану для м. Керчі, як історичного населеного місця. Особливо актуальною ця розробка була для Керчі – найстарішого міста на теренах України, що сягає віку у 26 століть. Роботу здійснено для територій в сучасних межах м. Керчі.

Науково-дослідна розробка була виконана авторським колективом у складі: Сердюк О.М., Бобровський Т.А., Ієвлева В.П., Кожушко О.А., Градун Е.Ю., Закружецька А. Ю., Єрзіна І.В., Штрайхер В.Й. Координатор робіт – Сердюк О.М., директор НДІ пам’яткоохоронних досліджень, Заслужений працівник культури України; науковий керівник роботи – заступник директора з наукової роботи, кандидат історичних наук Бобровський Т.А.; відповідальний виконавець – зав відділом Досліджень об’єктів науки і техніки, архітектури та містобудування, кандидат архітектури, с.н.с. – Ієвлева В.П. (При участі Вечерського В.В. – заступника директора НДІПОД, кандидата архітектури, Заслуженого працівника культури України як консультанта).

Загальний обсяг роботи – 5 томів текстового матеріалу (6 книжок) та 5 креслеників на топографічній основі.

Робота була здійснена відповідно: ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування» та ДБН Б.2.2-3-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України» (затверджені Наказом Мінрегіонбуду України від 11 червня 2008р. № 248 та чинні з 1 січня 2009 р.

Згідно основних завдань чинною розробкою було визначено: історичний ареал міста; його комплексну охоронну зону та зони регулювання забудови історичного ареалу; а також охоронні зони для найбільш цінних об’єктів та комплексів історико-культурної спадщини: території Аджимушкаю та фортеці Єні-Кале, а також зони регулювання забудови довкола цих об’єктів спадщини. Крім того, поза історичним центром міста визначено два найбільш цінних містобудівних утворення, для яких встановлено особливі зони регулювання забудови – Колонка та Аршинцеве, забудову яких було сформовано у 1930-х – 1950-х рр. Для всіх зон охорони було визначені спеціальні режими використання, з особливостями стосовно різних видів культурної спадщини, зокрема об’єктів архітектури та містобудування, а також об’єктів археологічної спадщини.

До того, зважаючи на унікальну багатошарову археологічну спадщину Керчі, все місто було оголошено суцільною зоною археологічного культурного шару з різними режимами використання стосовно археологічних об’єктів, що розташовані в межах міських територій.

Унікальний, притаманний цьому своєрідному історичному населеному місцю керченський ландшафт, також не залишився поза увагою. Було визначено 9 зон охоронюваного ландшафту, що охопили найбільш цінні природні та природно-антропогенні утворення (в межах останніх, зокрема, розташовані дві історичні фортеці Керчі – Єні-Кале та Керченська фортеця («Форт Тотлебен»), яку нещодавно проголошено пам’яткою національного значення, і для якої необхідно визначити спеціальну охоронну зону).

Роботу було розглянуто на засіданнях Вченої ради НДІ пам’яткоохоронних досліджень (25.11.2009 р.) та Президії Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України (26.11.2009 р.). Роботу схвалено без зауважень та рекомендовано до погодження та затвердження. (Рецензент – доктор архітектури, професор М.М. Дьомін; рецензія позитивна).

Результатами даної розробки є колективна монографія «Історико-містобудівні дослідження м. Керчі», що виконана за редакцією Ієвлевої В.П., відповідального виконавця теми та буде виноситися на найближчу Вчену раду Інституту для рекомендації її до друку. Її видання планується на кінець 2010 р.

Зміст

Стор.

 

ВСПУП………………………………………………………..

(Ієвлева В.П.)

1

Розділ 1

Методика дослідження (Ієвлева В.П.)..............................

6

Розділ 2

Ступінь дослідженості міста.

Картографічні, архівні та літературні джерела (Ієвлева В.П.)………………………………………………….

 

 

3

Розділ 3

Містобудівний розвиток

(Ієвлева В.П., Закружецька А. Ю.)………………………….

 

20

Розділ 4

Природний та історико-містобудівний каркас міста

 

 

 

- Геоморфологічна та просторова структура міського ландшафту (Кожушко О.А.)………………………………...

 

53

 

- Грязьові сопки та вулкани Керченського півострова (Штрайхер В.Й., Ієвлева В.П.)

61

 

- Грязьові вулкани м. Керчі (Штрайхер В.Й., Ієвлева В.П.)

63

 

- Булганакське сопкове поле (Штрайхер В.Й., Ієвлева В.П.)…………………………………………………………...

 

64

 

- Топоніміка (Кожушко О.А.)

67

 

- Містобудівна структура (Ієвлева В.П.)……………………

71

 

- Архітектурне середовище історичних територій та його візуально-композиційні характеристики

(Ієвлева В.П.)…………………………………………………

 

 

75

 

- Типологія та класифікація історичної забудови

(Ієвлева В.П.…………………………………………………..

 

79

Розділ 5

Культурна спадщина та території Керченського історико-культурного заповідника

 

- Археологічна спадщина (Закружецька А.Ю.)……………

86

- Архітектурна, містобудівна та науково-технічна спадщина (Ієвлева В.П.)……………………………………..

 

93

- Історична та монументальна спадщина (Градун Е.Ю.)….

106

- Території Керченського історико-культурного заповідника (Ієвлева В.П.)…………………………………...

 

108

Розділ 6

Проектно-регулятивний розділ

 

 

- Основні принципи охоронного зонування (Ієвлева В.П.)..

112

 

- Межі та режими охоронного зонування історичного ареалу (Ієвлева В.П.)…………………………………………

 

114

 

- Межі та режими охоронного зонування об’єктів культурної та природної спадщини

(Ієвлева В.П., Кожушко О.А.)……………………………….

 

 

123

 

- Межі та режими охоронного зонування об’єктів археологічної спадщини

(Бобровський Т.А., Закружецька А.Ю.)…………………….

 

 

140

 

 

 

ДОДАТКИ

Бібліографія…………………………………………………..

 

 

Картографічні джерела………………………………………

 

 

Список старих і нових назв вулиць, площ, провулків м. Керчі…………………………………………… …………….

 

 

Основні термінологічні визначення

 

 

 

 

Графічні додатки

Історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам’яток археології, архітектури та містобудування. (кольорова вклейка з двох аркушів формату А3). Кресленик

 

 

Архітектурно-просторова композиція та видове розкриття об’єктів спадщини історичного ареалу. Кресленик (кольорова вклейка формату А3)

 

 

Схема містобудівного розвитку м. Керчі (кольорова вставка формату А3)

 

 

Схема ландшафту м. Керчі (кольорова вставка формату А3)

 

 

Схема охоронного зонування м. Керчі (кольорова вставка формату А3)

 

 

Схема історичного опорного плану центра міста Керчі, попередній варіант, 1978 р. (Всесоюзний виробничий науково-реставраційний комбінат Міністерства культури СРСР, науково-дослідна та проектна майстерня) (кольорова вставка формату А3)

 

 

Схема історико-архітектурного опорного плану м. Керчі, 1994 р. («Союзпроектреставрація») (кольорова вставка формату А3)

 

 

Схема 1 Історико-культурна цінність територій м. Керчі (ч/б)

 

 

Схема 2 Природно-ландшафтна цінність територій

м. Керчі (ч/б)

 

 

Схема 3 Композиційно-художня цінність територій

м. Керчі (ч/б)

 

 

Схема 4 Комплексна цінність територій м. Керчі (ч/б)

 

 

 

 

ФОТО

 

 

 

Картографічні матеріали

 

 

Історичні листівки та фото

 

 

Парні види (історичні та сучасні)

 

 

Сучасні фото − панорами

 

 

Грязьові вулкани

 

 

Окремі об’єкти спадщини

 

 

 

 

 Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015