| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Діяльність »

Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Теребовлянський замок
Теребовлянський замок
Бахчисарайський ханський палац
Бахчисарайський ханський палац

 
 Діяльність

Визначення меж та режимів використання історичних ареалів міста Ізмаїл Одеської області

Робота виконана на замовлення Управління охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації як частина Генерального плану м. Ізмаїлу і є актуальною з огляду на інтенсивну будівельну та господарську діяльність в історичній частині міста.

Робота виконана в складі текстової частини, яка включає методологічний розділ, дані щодо історико-містобудівного розвитку м. Ізмаїлу, проектно-регулятивний розділ; переліки пам'яток та об'єктів культурної спадщини; фотоілюстративні матеріали; графічні матеріали. Розділ, присвячений історико-містобудівному розвитку міста та фортеці побудований на значному обсязі бібліографічних та картографічних матеріалів, що надає йому самостійної наукової та практичної цінності для збереження об’єктів культурної спадщини м. Ізмаїлу.

В роботі визначені два історичні ареали, а також зони охорони, зокрема: комплексні охоронні зони історичного центру міста та фортеці, охоронні зони окремих пам'яток, зона регулювання забудови, зона охорони археологічного культурного шару, зони охоронюваного ландшафту. Визначені історичні ареали та охоронні зони встановлюють особливі режими функціонування старої частини міста та території фортеці для збереження їх функціональної структури, морфології забудови, архітектурного вигляду, археологічного культурного шару, а також ландшафту, що став першоосновою виникнення та подальшої розбудови міста. Розроблені режими використання історичних ареалів та охоронних зон спрямовані на обмеження господарської діяльності задля ефективного збереження та використання об'єктів культурної спадщини м. Ізмаїл. У графічній частині роботи - кресленику історико-архітектурного опорного плану - зафіксовані цінні елементи архітектурного середовища міста, які характеризують процес формування та розвитку території міста і фортеці.

За результатами опрацювання наявних документів та проведених натурних досліджень, складено переліки пам'яток в залежності від їх категорії та видової належності, а також підготовлено перелік щойновиявлених об'єктів культурної спадщини.

Виконання положень, визначених роботою «Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Ізмаїлу» надасть можливість зберегти унікальне історичне середовище міста та фортеці.

Робота виконана відповідно до вимог нових Державних будівельних норм, що стосуються складу змісту та порядку розроблення історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України.

Робота прорецензована завідувачем кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, доктором архітектури, професором Дьоміним М.М.Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015