| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Участь у конференціях »

Канів - Тарасова гора
Канів - Тарасова гора
Історичний центр Львова
Історичний центр Львова
Cудацька фортеця
Cудацька фортеця

 
 Участь у конференціях

ХI Міжнародна науково-технічна конференція "Новітні комп'ютерні технології - NOCОТЕ'2013"

З 16-19 вересня 2013 р. заступник директора Л. Савостіна. та зав. сектором О. Попельницький взяли участь у роботі ХI Міжнародної науково-технічної конференції-семінару "Новітні комп'ютерні технології - NOCОТЕ' 2013", яка була організована Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем в будівництві та Київським національним університетом будівництва та архітектури під егідою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в с. Піщане, Бахчисарайського району, АР Крим.

На семінарі, що проводився Асоціацією розробників комп'ютерних технологій для будівництва "Аскомтехбуд" за Планом заходів Мінрегіону, представник Міністерства ознайомив учасників конференції з останніми версіями програмного забезпечення САПР провідних світових виробників: AutoCAD, Revit, Allplan, ArchiCAD, БудКАД, Сапфір, Ліра, Мономах. В програмі семінару відбулася демонстрація новітніх програмних продуктів, зокрема:

- Ліра-САПР, Мономах, Сапфір (доповідач - Городецький О.С., Академік АБ України)

- Архітектурна САПР ArchiCAD, Cinema 4D (Graphisoft, Угорщина). Доповідач - Кравченко О.

- Bonus Tools: Інструменти СПДС для БудКАД (доповідач - Сосновський Є. (Маріуполь).

- Досвід впровадження САПР БудКАД в проектному інституті (доповідач - Гвоздецька А.І., (ГГПС).

Співробітники НДІ пам’яткоохоронних досліджень виступили з доповіддю «Формування електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони та збереження нерухомих пам'яток». Тези доповіді опубліковано в збірнику матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Новітні комп’ютерні технології».

 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК

А. Гірник, Л. Савостіна, О. Попельницький

м. Київ, Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень

Формування та використання електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини є складовою політики розвитку інформаційного суспільства. Об’єм та кількість завдань в цій сфері постійно збільшується, проте, джерела забезпечення інформацією не відповідають сучасним вимогам.

Головною проблемою на сьогодні є несформована інформаційна політика в цій галузі, відсутність фінансування та відповідної координації робіт з боку управлінських структур сфери, непідготовленість профільних інституцій до повномасштабної роботи в цьому напрямку, відсутність мотивації, повноважень, ресурсів, і як наслідок - відповідальності.

Реорганізація та ліквідація структур, що діяли в сфері охорони культурної спадщини наприкінці 1990‑х років​​, призвели до великих втрат інформації, що зберігалась в цих структурах і яка не була належним чином оцифрована та каталогізована.

Збереження електронної інформації потребує постійної уваги та піклування з боку структур відповідальних за її створення [1; 2].

Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень на сьогодні є єдиною установою в сфері, що займається збором та опрацюванням електронної інформації щодо об’єктів нерухомої культурної спадщини. Інститут формує банки даних за різними напрямками пам’яткоохоронної діяльності, які містять основну і загальну для всіх видів пам’яток інформацію для інформаційного забезпечення дослідження, охорони, збереження та популяризації нерухомої культурної спадщини країни, розробляє критерії для відбору необхідної інформації для занесення її в електронні банки даних з метою довготривалого зберігання.

Проблема довготривалого зберігання інформації на електронних носіях в сфері охорони культурної спадщини надзвичайно актуальна. При цьому необхідно зауважити, що не всі органи охорони культурної спадщини на місцях в змозі це забезпечити.

Як свідчить практика та аналіз роботи органів охорони культурної спадщини, далеко не всі структури сфери в змозі організувати та забезпечити відповідне зберігання електронної інформації, в першу чергу, через недостатнє фінансування, відсутність організаційних структур, фахівців, а в ряді випадків – відсутності розуміння сутності проблеми. Для створення і утримання подібних банків даних бюджетних коштів органів охорони культурної спадщини недостатньо, необхідна фінансова підтримка з боку держави для закупівлі та оновлення техніки, своєчасного придбання та регулярного оновлення ліцензійного програмного забезпечення, оплати праці висококваліфікованого ІТ персоналу. Для організації довготривалого збереження інформації необхідно проводити постійний моніторинг зникаючих технологій та форматів і розробляти методичні рекомендації, що не належить до завдань пам’яткоохоронних установ культури.

Для прийняття відповідних рішень на державному рівні необхідно провести моніторинг наявних електронних інформаційних ресурсів сфери та забезпечити їх зберігання.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що проблема збереження електронної інформації в сфері охорони культурної спадщини до сьогодні залишається не вирішеною. За виключенням поодиноких спроб [3-6], вона не є предметом обговорення на конференціях, професійних нарадах, форумах.

Законодавча база у сфері охорони культурної спадщини не адаптована до сучасних реалій створення електронних інформаційних ресурсів, їх зберігання, забезпечення доступу та ефективного використання. Існуюча на сьогодні структура органів охорони культурної спадщини не забезпечує процес створення та довготривалого зберігання електронної інформації. Не розроблені також відповідні методики та регламенти, відсутнє кадрове забезпечення цього напрямку робот. Залишається невирішеним фінансування діяльності по збереженню електронної інформації.

Отже, для вирішення окреслених проблем, по-перше, необхідно прийняти ретельно продуману, фінансово забезпечену національну програму довготривалого збереження електронної інформації у сфері охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини. Програма повинна передбачати реалізацію національної стратегії збереження електронної інформації у сфері охорони культурної спадщини, а саме: розробку і прийняття засадничих принципів створення та оцифровки електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони культурної спадщини; інвентаризацію та створення реєстрів електронних інформаційних ресурсів; розробку та прийняття критеріїв відбору інформаційних ресурсів для довготривалого збереження, регулярне проведення моніторингу збереження електронних інформаційних ресурсів на місцевому рівні; визначення осіб і структур, відповідальних за збереження електронної інформації, а також персональної відповідальності у випадках її втрати; вдосконалення нормативно-правового забезпечення реєстрації та обліку електронної інформації.

Проте, визначальним чинником у цьому процесі є підтримка з боку держави наукових досліджень у галузі стандартизації механізму збереження електронної інформації у сфері охорони культурної спадщини та розробки відповідного програмного забезпечення з метою збереження і керування даними.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. «Про національну програму інформатизації»: Закон України Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР (зі змінами).

2. «Про охорону культурної спадщини»: Закон України від 08.06.2000 № 1805-III (зі змінами).

3. Савостіна Л.Є., Попельницький О.О. Проблеми формування державного реєстру нерухомих памяток України // Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – 2011. – Вип. 6 – С. 504 – 513.

4. Савостіна Л.Є., Попельницький О.О., Гірник А.В. Розробка програмного забезпечення «Пам’яткоохоронна справа України» Концепція системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам’яток. – 2013. – Вип. 8. – С. 149 – 157.

5. Розробка концепції системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам’яток: реалії та перспективи /А.В.Гірник, Л.Є.Савостіна, О.О.Попельницьий //Новітні комп’ютерні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «НОКОТЕ’2012» : Севастополь, 11-14 вересня 2012 р. - К. : Мінрегіон України, 2012. - С. 22-26.

6. Розроблення програмного забезпечення та створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Пам’яткоохоронна справа України» /Савостіна Л.Є., Попельницький О.О. // Новітні комп’ютерні технології : матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «НОКОТЕ’2011» : Київ - Севастополь, 13-16 вересня 2011 р. - К. : Мінрегіон України, 2011. - С. 48-51.

 

 Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015