| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Участь у конференціях »

Cудацька фортеця
Cудацька фортеця
Кам’яна могила
Кам’яна могила
Історичний центр Львова
Історичний центр Львова

 
 Участь у конференціях

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Новітні комп’ютерні технології – НОКОТЕ’2012»

З 11 по 14 вересня 2012 р. заступник директора Савостіна Л.Є. та зав. сектором науково-фондової роботи відділу науково-методичного та програмного забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток Попельницький О.О. взяли участь у роботі Х Міжнародної науково-технічної конференції «Новітні комп’ютерні технології – НОКОТЕ’2012», організованою Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем в будівництві під егідою Мінрегіонбуду та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в с. Піщане Бахчисарайського району АР Крим.

В роботі конференції взяли участь фахівці та представники провідних фірм-розробників програмного забезпечення. Були розглянуті актуальні питання розвитку інформаційних технологій в архітектурі, проектуванні, питання легалізації програмного забезпечення, теорії та методики навчання комп’ютерних наук у вищій школі, а також застосування інформаційних технологій у сфері охорони культурної спадщини, зокрема:

- застосування інформаційних технологій у сфері охорони культурної спадщини;

- проблеми формування електронного реєстру нерухомих пам’яток;

- створення інформаційної системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування;

- створення електронної Інтернет-бібліотеки пам’яток культурної спадщини.

Співробітники НДІ пам’яткоохоронних досліджень виступили з доповіддю та продемонстрували презентацію «Розробка концепції системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам’яток: реалії та перспективи». Тези доповіді опубліковано в збірнику матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції «Новітні комп’ютерні технології».

 

 

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ

ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

А.В. Гірник, Україна, м. Київ, Науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві

О.О. Попельницький, Л.Є. Савостіна, Україна, м. Київ, Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень

 

Відсутність стандартизації інформаційного поля та обмежений доступ до структурованої інформації є однією з головних проблем сфери охорони культурної спадщини. Внаслідок цього на сьогодні жоден орган охорони культурної спадщини не володіє в повному обсязі інформацією про стан справ в цій сфері. Це призводить до низького рівня інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності державних органів та громадських організацій. Саме тому, питання застосування інформаційних технологій у системі обліку, охорони, збереження, дослідження та використання нерухомих об'єктів культурної спадщини є надзвичайно актуальним. Необхідність його вирішення стала мотивацією для розроб­лення проекту Концепції системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам'яток (надалі - Концепція).

Концепція має на меті визначити шляхи та засоби створення автоматизованої інформаційної системи для ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України, визначення заходів з обліку, інвентаризації, моніторингу нерухомих об'єктів культурної спадщини, забезпечення користувачів повною та достовірною інформацією про систему правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних та інших заходів у сфері охорони нерухомої культурної спадщини України, максимально повного та своєчасного забезпечення інформацією спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.

Система підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збереження пам'яток (надалі - СППР) створюється з метою її використання в ор­ганах охорони культурної спадщини як основи для впровадження інфо­рмаційних технологій в усіх установах, завданням яких є охорона культурної спадщини.

СППР покликана вирішити наступні завдання:

- створення єдиної бази даних та пошукової системи по об'єктах культурної спадщини, розроблення програмного забезпечення ведення єдиного електронного архіву з розмежуванням доступу користувачів;

- створення єдиного інформаційного простору у сфері обліку пам'яток культурної спадщини, забезпечення інформаційної взаємодії між підсистемами за рахунок внутрішньої стандартизації форматів даних та протоколів обміну;

- створення єдиної системи формування облікової документації на нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини;

- впровадження єдиної інформаційно-довідкової системи нормативио-правових та технічних документів;

- використання електронного формату карток електронного архіву нерухомих об'єктів культурної спадщини;

- ведення баз даних зразків та шаблонів документів;

- формування аналітичної інформації для прийняття рішень в графічному та друкованому вигляді;

- забезпечення системності, комплексності та узгодженості розвитку інформатизації сфери охорони культурної спадщини з використанням традиційних форм і методів супроводу та контролю;

- забезпечення виходу бази даних по об'єктах культурної спадщини у світовий інформаційний простір.

Створення СППР забезпечить:

- формування та актуалізацію єдиного електронного реєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини України (надалі - електронного реєстру), доступ до нього представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою підвищення обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються ними;

- створення єдиного інформаційного простору суб'єктів збереження культурної спадщини, що істотно підвищить оперативність їх взаємодії та достовірність інформації в базі даних електронного реєстру;

- формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України та визначення заходів з обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини (виявлення, наукове вивчення, класифікація, паспортизація, державна реєстрація);

- здійснення інвентаризації та моніторингу нерухомих об'єктів культурної спадщини;

- формування оперативних інформаційно-аналітичних довідок з бази даних електронного реєстру для підтримки управлінських рішень Міністерства культури України;

- формування оперативних інформаційно-аналітичних довідок з бази даних електронного реєстру для суб'єктів будівництва в частині містобудівних обмежень;

- оприлюднення даних Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини України через мережу Інтернет широкому загалу користувачів;

- оприлюднення визначених даних електронного реєстру через мережу Інтернет з метою активізації розвитку туризму, у тому числі міжнародного;

- забезпечення повного доступу до бази, визначених Міністерством культури України виконавців;

- диференційований доступ представників інших зацікавлених органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадян до відповідних розділів електронного реєстру;

- зворотній зв'язок з громадськістю, галузевими асоціаціями та громадськими організаціями, представниками діаспори для отримання пропозицій та зауважень щодо стану збереження об'єктів культурної спадщини;

- сприяння міжнародному співробітництву у сфері охорони та використання об'єктів культурної спадщини.

Для вирішення цих завдань необхідно:

- створити центральну базу даних. Забезпечити централізоване ведення користувачів та загальносистемних довідників і класифікаторів:

- забезпечити інформаційну взаємодію між модулями автоматизованої системи за рахунок внутрішньої стандартизації форматів даних та протоколів обміну;

- забезпечити оптимальну роботу центральної бази даних електронного реєстру та робочими місцями користувачів шляхом встановлення при необхідності проміжного збереження документів на комп'ютерах виконавців;

- забезпечити дворівневий доступ: сервери бази даних реєстру об'єктів культурної спадщини та робочі місця виконавців і користувачів. Зовнішні користувачі та виконавці повинні мати обмежений доступ до бази даних реєстру об'єктів культурної спадщини засобами мережі Інтернет;

- мінімізувати число операцій: система повинна забезпечувати одноразове внесення інформації до бази даних. У разі необхідності внесення змін до документу, якому надано статус готового, формується но­
вий запис до бази з усіма реквізитами уповноважених осіб.

Вимоги до структури автоматизованої системи:

- електронний реєстр повинен містити паспортні дані нерухомих об'єктів культурної спадщини, та має бути розміщений на центральному сервері: електронний реєстр повинен забезпечувати доступ до робочої
бази даних представникам регіональних відділів тільки для формування та актуалізації документів, що не набули статусу офіційних;

- система актуалізації бази даних електронного реєстру повинна забезпечити структуру ведення бази даних нерухомих об'єктів культурної спадщини, вводу та коригування паспортних даних про об'єкти, формування бази ілюстративних матеріалів (копії офіційних документів, фотографії, креслення тощо) та контролю за введеною інформацією модератором. Основною організаційною структурою актуалізації, збору, накопичення і супроводу об'єктів культурної спадщини в електронному реєстрі повинні бути регіональні відділи, що виконують відповідні державні функції. Система актуалізації повинна забезпечити підтримку структури визначених довідників та класифікаторів для формування паспортних даних про об'єкти культурної спадщини;

- пошукова система електронного реєстру повинна забезпечити структуру глобального повнотекстового пошуку по базі даних, підтримку визначених пошукових параметрів, формування визначених результатів пошуку;

- система візуалізації відповідно до статусу користувачів повинна забезпечити наступну структуру відображення: місцезнаходження нерухомих об'єктів культурної спадщини на картах вільного доступу, коротка назва об'єкта, та гіпертекстове посилання на облікову картку об'єкта, підтримку структури визначених форм, які представляють запити з бази даних для маркерів за географічними координатами на карті, інтеграцію географічного розташування об'єктів на карті та діаграмах, що формуються підсистемою;

- система надання аналітичних довідок повинна забезпечити структуру визначених документів з обробленими даними електронного реєстру для суб'єктів пам'яткоохоронної діяльності, які виконують державні функції: підтримку структури визначених діаграм і графіків аналітичних довідок, які представляють оброблені дані з реєстру об'єктів культурної спадщини; підтримку структури визначених таблиць та документів аналітичних довідок, які представляють оброблені дані з електронного реєстру, та їх друкування; підтримку структури визначених довідників та класифікаторів для формування аналітичних довідок за обробленими даними електронного реєстру;

- система реєстрації звернень громадян з питань охорони культурної спадщини повинна забезпечити структуру визначених запитань, з якими громадяни можуть звертатися на цьому державному ресурсі.

 

Література

1. Савостіна Л.Є., Попельницький О.О. Проблеми формування державного реєстру нерухомих пам'яток України // Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – 2011. – Випуск 6. – С. 504-513.

2. Материалы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ» (Минск, 26-28 апреля 2007 г) / Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2007. – 250 с.

3. The research and application of special information technology in culture heritage conservation – case study of Grand Canal of China / Feng Mao, Ze Liu, Wensheng Zhou, Jianxi Huang, Qiang Li / The international archives of Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXVII. Part B5. – Beijing, 2008. – P. 999 – 1005.

4. Zhang L. The application of information technology in intangible cultural heritage protection under all-media vision / Lin Zhang // International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT). – 2011/ – P. 531 – 534.

 

 

 

 

 

 

 Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015