| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Видання Інституту »

Кам’янець-Подільська фортеця
Кам’янець-Подільська фортеця
Кам’яна могила
Кам’яна могила
Церква  Святого  Духа  в  Рогатині
Церква Святого Духа в Рогатині

 
 Видання Інституту

Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець

За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Звіряка А.І. - К.: , 2013. - 334 с; 128 іл. (Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень).

ISBN 978-966-651-959-0

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням трьох українських міст різного адміністративного статусу, що належать до різних історичних регіонів і відрізня­ються за цінністю нерухомої культурної спадщини та збереженістю традиційного характеру середовища. Це обласний центр Суми, районний центр Полтавської області Миргород та ра­йонний центр Рівненської області Корець. Дослідження виконані Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень протягом 2011-2012 рр., а саме - по кожному місту окремо було розроблено науково-проектну документацію, яка включає історико-архітектурні опорні пла­ни, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів цих міст. Зазначена науково-проектна документація стала основою для розроблення генеральних планів цих міст і невід'ємною частиною цієї містобудівної документації.

Дана монографія продовжує серію, започатковану ще в 2008 р. монографіями «Історико-містобудівні дослідження Чернівців» та «Історико-містобудівні дослідження Одеси» і продовжену у 2011 р. аналогічними монографіями про міста Київ, Керч, Васильків, Вінниця, Ізмаїл, Горлівка. Тут продовжується узагальнення досвіду Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних дослі­джень щодо розроблення по різних історичних містах науково-проектної документації, спрямо­ваної на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні такої документації по інших історичних містах.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, архе­ологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони куль­турної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, сту­дентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Дьомін М.М., кандидат історичних наук Денисенко Г.Г., кандидат історичних наук Моця Б.0., архітектор Ленченко В.0., архітектор Пономарьов Г.В.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень МКУ.

 

ББК 85.118.2

© Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень МКУ, авторський колектив, 2013

© Видавництво «Фенікс», оформлення, 2013Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015