| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Понедiлок, 27 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Видання Інституту »

Канів - Тарасова гора
Канів - Тарасова гора
Тульчин - Палац Потоцького
Тульчин - Палац Потоцького
Церква  св.  Михайла  в  Ужку
Церква св. Михайла в Ужку

 
 Видання Інституту

"Об'єкти культурної спадщини Запорізької області"

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Протокол № 4 від 05. 09. 2011 р.


Рецензенти: Денисенко Г.Г., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії НАН України; Єльников М.В., кандидат історичних наук, доцент Запорізького національного університету.

Відповідальний за випуск: Савостіна Л.Є., заступник директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень.
O29 Об’єкти культурної спадщини Запорізької області. Каталог-довід-ник/Упорядники, фото: Дровосєкова О.В., Калмукіді Л.Ю., Савостіна Л.Є. — К.: Фенікс, 2012. — 478 с., 16 с. іл.

Каталог-довідник містить стислу інформацію про об’єкти культурної спадщини, що розташовані на території Запорізької області. До каталогу включені об’єкти, які вже перебувають на державному обліку, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, та ті, що потребують дослідження. Видання рекомендоване для працівників сфери охорони культурної спадщини, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Воно стане у нагоді також працівникам місцевих органів влади та всім, хто цікавиться збереженням культурної спадщини регіону.

УДК 72+903.3/.6]351.853(477.64)(083.8) ББК 79.0(4Укр-43ап)я2

ISBN 978-966-136-059-3
© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, 2012Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015