| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Видання Інституту »

Кам’яна могила
Кам’яна могила
Дендропарк парк “Софіївка”
Дендропарк парк “Софіївка”
Судацька фортеця
Судацька фортеця

 
 Видання Інституту

Історичні садиби Житомирської області

Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Рецензенти:     кандидат    історичних    наук Ткаченко М.І.

                       кандидат архітектури Тимошенко М.М.


Томілович Л. В.
Т 56 Історичні садиби Житомирської області/Л.В. Томілович — К.: Фенікс. — 2012. — 168 с.: іл., 20 с. іл.
ІSBN 978-966-136-054-8

Каталог присвячено історичним садибам Житомирської області (історично ця територія об’єднує Київське Полісся, частину Волині та Східного Поділля). У ньому подано короткі історичні довідки та проілюстровано різноманітність, архітектурно-мистецьку цінність, а також сучасний стан збереження близько 30 садибних комплексів. Це друге після Вінницької області комплексне територіальне дослідження пам’яток такого типу в Україні. Воно дало можливість виявити історичну, культурну, мистецьку цінність садиб, які упродовж кількох століть були економічними і культурними осередками краю. їхня історія пов’язана з долями визначних особистостей — діячів культури, науки, громадського життя, що визначає особливе місце цих садибних комплексів в історії та культурі не тільки України, але й Європи в цілому. Культурний і туристичний потенціал історичних садиб Житомирщини є дуже значним.

Книга пропонується як довідковий матеріал для архітекторів, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією і культурною спадщиною України загалом.

УДК 94:728.8](477.42)  ББК 63.3 (4 Укр-4 Жит)-7
© Томілович Л.В., 2012

© НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 2012

 

 Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015