| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Понедiлок, 27 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Структура »

Резиденція Митрополитів Буковини
Резиденція Митрополитів Буковини
Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Церква  Святого  Духа  в  Рогатині
Церква Святого Духа в Рогатині

 
 Структура

Відділ науково-методичного та програмного забезпечення формування Державного реєстру

 завідувач відділом - Попельницький Олексій Олексійович

старший науковий співробітник - Шамраєва Олена Олегівна

старший науковий співробітник - Лісова Марина Сергіївна

Відділ науково-методичного та програмного забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток є структурним підрозділом Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень з липня 2004 р. Відділ створено з метою розробки науково-методичних засад обліку нерухомих пам’яток, а також для інформаційного забезпечення справи вивчення, дослідження, охорони, збереження та популяризації нерухомої культурної спадщини країни. Але основним напрямком діяльності відділу є забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України, створення банку даних нерухомих об'єктів культурної спадщини, розробка програмного забезпечення та автоматизованої інформаційно-пошукової системи електронного реєстру нерухомих пам’яток України. До складу відділу входить сектор науково-фондової роботи.

Відділом здійснюється наукова експертиза об’єктів культурної спадщини, пропонованих до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; розроблення методики системного вивчення об’єктів культурної спадщини, в тому числі інвентаризації та паспортизації; формування системи комплексного моніторингу для всіх типів та видів пам’яток, виконання інформаційно-аналітичних досліджень у сфері охорони культурної спадщини щодо кількості та класифікації об’єктів культурної спадщини, стану їх збереження, фінансування сфери охорони культурної спадщини.

З метою вдосконалення ведення статистичного моніторингу в сфері охорони культурної спадщини, співробітниками відділу спільно з фахівцями Державного комітету статистики України, було розроблено нову форму статистичних спостережень – «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини» (форма № 1–ПКС), яка була затверджена наказом Міністерства культури і туризму № 48 від 20 серпня 2007 р. та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2007 р. за № 1031/14298. Результатом впровадження цієї статистичної звітності стало вдосконалення та систематизація оперативної інформації у сфері охорони культурної спадщини про наявність та класифікацію пам’яток та об’єктів культурної спадщини, формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України, фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та інших заходів з охорони культурної спадщини

З метою оптимізації процесу проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини та координації діяльності органів охорони культурної спадщини по проведенню зазначених робіт, відділом розроблено методичні рекомендації щодо проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, що включені до переліків пам’яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» (Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип.5, «Фенікс», К., 2010, с. 318-324). Запровадження цієї розробки дозволило вдосконалити систему обліку, обробки та використання інформації про об’єкти культурної спадщини, що включені до переліків пам’яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» та підготовки пропозицій на включення до Реєстру об’єктів, що перебувають на обліку відповідно законодавства Української РСР.

Підготовлено «Проект методичних рекомендацій щодо музеєфікації пам’яток історії». Методичний документ було розроблено з метою конкретизації положень законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу» щодо музеєфікації пам’яток, систематизації та узагальнення результатів наявних науково-методичних розробок, встановлення й обґрунтування основних засад і критеріїв, за якими визначається доцільність проведення музеєфікації пам’яток історії з метою їх збереження, використання, розкриття історико-культурної та наукової цінності. Представлені в рекомендаціях різновиди музейного використання й способи музеєфікації пам’яток історії враховують особливості музеєфікації таких історичних об’єктів культурної спадщини, як поховання та некрополі, поля битв, місця поховання жертв тоталітарних режимів, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями, з життям і діяльністю відомих видатних осіб (Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип.5, «Фенікс», К., 2010, с. 325-331).

З метою детальнішого роз’яснення вимог законодавства щодо складання паспортів та облікових карток на археологічні об’єкти культурної спадщини відділом були розроблені відповідні методичні рекомендації (Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип.4, «Фенікс», К., 2008, с. 435-443; (Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип.6, Вінниця, ДП «Державна картографічна фабрика», 2011, с. 268 -278 ).

За участю співробітників відділу здійснюється забезпечення роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом 2011 року проаналізовано облікову документацію та підготовлено експертні висновки на 890 об’єктів культурної спадщини пропонованих до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а за 1 півріччя 2012 року було розглянуто на надано експертних висновків на 916 об’єктів культурної спадщини пропонованих до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. З них: 279 – це археологічні об’єкти культурної спадщини, 475 – історичні об’єкти культурної спадщини, 133 – архітектурні об’єкти культурної спадщини, 29 – об’єкти монументального мистецтва.

Упродовж п’яти останніх років проведено інвентаризацію пам’яток археології національного значення в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Під час проведення інвентаризації обстежено 215 пам’яток археології національного значення, підготовлено наукові звіти про стан збереження цих об’єктів та відповідності критеріям пам’яток національного значення.

Відділ працює над регламентом порядку обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини, який згодом може стати базовим для розробки відповідного нормативного документу та подальшого його використання у практичної діяльності органами охорони культурної спадщини. (Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип.7, «Фенікс», К., 2012, с. 322-335).

Співробітниками відділу розроблено методичні рекомендації, затверджені Наказом Міністерства культури і туризму України від 02.11.2009 р. № 956/0/16-09, а саме:

- «Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів історії»;

- «Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва».

Відділ постійно надає науково-методичну та практичну допомогу спеціально уповноваженим органам охорони культурної спадщини, щодо формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України, визначення категорій пам’яток, паспортизації та інвентаризації об’єктів культурної спадщини. За участю відділу було проведено навчання головних спеціалістів відділу територіального представництва Управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України за наступними темами: 1) виявлення та облік об’єктів культурної спадщини; 2) Державний реєстр нерухомих пам’яток України (проблеми формування та перспективи); 3)створення автоматизованого банку даних «Державний реєстр»; 4) інвентаризація об’єктів культурної спадщини, що включені до переліків пам’яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури»; 5) державні статистичні спостереження в сфері охорони нерухомої культурної спадщини (форма 1-ПКС) «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини».

На виконання Указу Президента України від 28.03.2007 № 250/2007 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні» відділом було проведено роботу з виявлення пам’яток монументального мистецтва радянського періоду в АР Крим, 24 областях, містах Києві та Севастополі, що втратили предмет охорони та потребують з’ясування їх художньо-мистецької цінності. Після проведеної роботи була визначена загальна кількість об’єктів - 1490. Підготовлено та передано до Міністерства культури пакети документів на пам’ятки, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Протягом 2006 – 2011 рр. відділом здійснювалася розробка програмного забезпечення та автоматизованої інформаційно-пошукової системи електронного реєстру нерухомих пам’яток України. Система призначена для накопичення, зберігання та обробки інформаційних даних про нерухомі об’єкти культурної спадщини, дозволяє виконувати в оперативному режимі операції з обробки інформації (сортування, групування, пошук, відбір, статистичний аналіз, перегляд та друкування). Постійно ведеться формування електронного банку даних по пам'ятках, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Відділ проводить значну роботу по дослідженню та популяризації об’єктів культурної спадщини. Зокрема, відділом підготовлено та видано каталоги-довідники: «Пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області» (Київ, Фенікс, 2008); «Пам’ятки та пам’ятні місця пов’язані з іменем великого письменника Миколи Васильовича Гоголя в Україні» (Київ, Фенікс, 2008); «Археологічна спадщина Хмельницької області» (Київ, Фенікс, 2011).

Підготовлено до друку каталог-довідник «Об’єкти культурної спадщини Запорізької області». Каталог-довідник містить стислу інформацію про об’єкти культурної спадщини, що розташовані на території Запорізької області. До каталогу включені об’єкти, які вже перебувають на державному обліку, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та ті, що потребують дослідження.

У рамках виконання наукової теми «Археологічні об’єкти і пам’ятки межиріччя верхів’їв р. Південний Буг, р. Случ, р. Збруч» було виявлено 41 та обстежено 57 археологічних об’єктів. Результати наукових досліджень опрацьовуються та до видання готується монографія «Археологічна карта межиріччя верхів’їв річок Південний Буг, Случ, Збруч».

Опрацьовуються матеріали наукових досліджень об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з історією українського козацтва та готується до видання каталог-довідник «Об’єкти культурної спадщини козацької доби на території України»

Поряд з основною діяльністю співробітники відділу брали участь у виконанні науково-дослідних робіт:

- в проведенні натурних обстежень, складанні інвентарних карток об’єктів культурної спадщини Центрального історичного ареалу м. Одеси, розробці історико-архітектурного опорного плану м. Одеси;

- визначенні меж та режимів використання історичних ареалів м. Ізмаїл;

- в розробці проекту режимів та меж історичних ареалів у м. Тульчин;

- з корегування історико-архітектурного плану м. Києва (виконання графічної частини проекту концептуальної схеми територій, пов’язаних із захистом традиційного характеру середовища та об’єктів культурної спадщини, зон охорони пам’яток, територій заповідників та історичних ареалів м. Києва, інвентаризації об’єктів культурної спадщини центрального історичного ареалу м. Києва;

- плану організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

У відділі зберігається спеціальна наукова, довідкова та методична література; а також науково-проектна та облікова документація на пам’ятки історії, археології, монументального мистецтва, бібліотечний фонд, фотоархів.Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015