| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Понедiлок, 27 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Структура »

Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Невицький замок
Невицький замок
Історичний центр Львова
Історичний центр Львова

 
 Структура

Відділ історичних ареалів населених місць та заповідників

Відділ Історичних ареалів населених місць та заповідників є спеціалізованим структурним підрозділом у структурі Науково-дослідного інституту пам’яткохоронних досліджень. До складу відділу входить сектор музейної справи. Основними напрямками діяльності відділу є вивчення проблем історичних ареалів населених місць, історико-культурних заповідників та музеїв, що входять до складу заповідників; розроблення науково-методичних рекомендацій щодо визначення зон охорони та меж територій історичних ареалів населених місць та заповідників; проведення інвентаризації нерухомих об’єктів культурної спадщини; удосконалення нормативно-правової бази у галузі музейної справи та формування необхідної для цього бази даних. 

Співробітники відділу приймали участь в розробці проектів державних цільових програм: «Державна програма збереження і використання пам’яток дерев’яної сакральної архітектури на 2008-2013 роки», «Державна програма збереження та використання замків України на 2008-2013 роки», «Державна програма розвитку Національного заповідника «Хортиця» на 2008-2012 роки». 

Співробітниками відділу історичних ареалів населених місць та заповідників розроблені проекти методичних рекомендацій щодо:  

- визначення ландшафтних об’єктів культурної спадщини (культурних ландшафтів); 

- заповнення паспорта на об’єкти культурної спадщини за видом "історичний" (історичне поховання); 

- заповнення паспорта на об’єкти культурної спадщини за видом "ландшафтний" 

- розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок. 

- проект паспорту історичного населеного місця та методичних рекомендацій щодо його заповнення. 

В рамках проекту концепції Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва (на виконання Указу Президента України від 15.11.01 р. №1092/2001) розроблено попередній Реєстр козацьких святинь України по таким категоріям: 

· паланкові міста та поселення Запорозької Січі; 

· гетьманські столиці України; 

· монастирі Запорозької Січі; 

· полки, полкові та сотенні міста на Лівобережжі;  

· Запорозькі Січі; 

· пам’ятні місця Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. 

Співробітники відділу приймають активну участь у розробці історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць та заповідників, зон охорони пам’яток, історико-архітектурних інвентаризаціях, визначенні історичних ареалів населених місць. Зокрема співробітники відділу брали участь в проведені інвентаризації об’єктів культурної спадщини Бахчисарайського Свято-Успенського монастиря, в проведенні натурних обстежень об‘єктів культурної спадщини Центрального історичного ареалу м. Одеси та складанні інвентарних карток на об’єкти культурної спадщини; розробці історико-архітектурного опорного плану м. Одеси, м. Керчі, м. Києва; визначенні меж та режимів використання історичних ареалів м. Ізмаїл; в розробці проекту режимів та меж історичних ареалів у м. Тульчин, правил охорони та використання територій історичних ареалів м. Вінниці, Генерального плану розвитку Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна могила”. 

Співробітниками відділу підготовлено довідкове видання “Заповідники України” (2007 р.) та завершується робота над проектом збірника-довідника "Історичні населені місця України". В зазначений проект збірника включено інформацію про історію виникнення, становлення та розвиток населеного місця, відомості про найбільш визначні об’єкти культурної спадщини, які розташовані на його території, історико-культурні заповідники.  

Здійснюється моніторинг і проводяться відповідні роботи, щодо уточнення Списку історичних населених місць України, розробляються пропозиції щодо формування проекту Списку історичних сіл України, готуються матеріали до однойменного збірника. 

Постійно опрацьовується законодавча база, якою регулюється діяльність музеїв та заповідників України.  

Проведено роботу по підготовці звітної інформації, щодо заповідників, музеїв та музейних фондів у заповідниках, які перебувають у підпорядкуванні Міністерству культури та туризму України – 13 історико-культурних заповідників. Для отримання звітності розроблені спеціальні інформативні форми звітності. Відповідно до отриманих звітів від заповідників, що належать до сфери управління Міністерства культури та туризму України та музеях у їх складі: 

- зібрано окрему та загальну статистичну інформацію; 

- складені таблиці, що відображають інформаційний матеріал. 

Відділом розроблено матеріали для інформаційних планшетів по заповідниках що належать до сфери управління Міністерства культури і туризму України. 

За дорученням Державної служби складено рецензію на Передпроектні пропозиції Музейного комплексу в історико-меморіальному заповіднику "Поле Берестецької битви". 

Співробітники відділу брали участь в роботі по розробці охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Розроблено облікову документацію на об’єкти культурної спадщини Національного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка”, паспорти на щойно виявлені об’єкти культурної спадщинипоховання Байкового кладовища.  

В межах виконання науково-дослідних робіт до розробки генерального плану м. Києва і його передмість до 2025 р. проведені натурні дослідження території міста, на топографічну мапу міста нанесено об’єкти історико-культурної спадщини історико-культурних заповідників "Стародавній Київ" і "Софія Київська", "Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник", а також об’єкти історико-культурної спадщини, що розташовані у межах охоронних зон зазначених заповідників. Підготовлені переліки пам’яток архітектури та містобудування, історії та монументального мистецтва історико-культурних заповідників, що розташовані в межах території м. Києва, а саме: "Стародавній Київ", "Софія Київська", "Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник", "Лук’янівський історико-культурний меморіальний заповідник", "Биківнянські могили", "Бабин Яр". Виконується робота щодо подальшого уточнення та упорядкування переліків об’єктів культурної спадщини та пам’яток, розташованих на території заповідників м. Києва. 

Виконані роботи “Коригування зон охоронюваного ландшафту лісопарку Яловщина”, “Коригування зон охоронюваного ландшафту лісопарку Кордівка” у м. Чернігові. Розроблена облікова документація на пам’ятку архітектури та містобудування національного значення "Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця і ландшафтну пам’ятку "Київські гори і долина р. Дніпро". 

В межах виконання науково-дослідних робіт до розробки історико-архітектурного опорного плану Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника співробітниками відділу здійснені роботи щодо інвентаризації об’єктів розташованих на території заповідника. На зазначені об’єкти підготовлені інвентарні картки. 

Важливою складовою наукової діяльності співробітників відділу є участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та публікації результатів їх наукових досліджень. 

Співробітники відділу приймали участь в міжвідомчій комісії по інвентаризації об’єктів культурної спадщини Байкового кладовища в м. Києві Співробітниками відділу здійснювалось методичне та координаційне керівництво робіт по проведенню паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного історико-культурного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка”, Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”, Байкового кладовища в м. Києві. Складено облікову документацію на 4 об’єкти культурної спадщини та 2 комплексні паспорти на кладовища Бахчисарайського Свято-Успенського монастиря та 30 облікових карток на об’єкти культурної спадщини Бахчисарайського Свято-Успенського монастиря. Складені облікові картки на об’єкти культурної спадщини. 

Створені електронні тематичні презентації по заповідниках що належать до сфери Міністерства культури і туризму України.  

За дорученням Державної служби з питань національної культурної спадщини готувалися інформативні довідки стосовно питань охорони культурної спадщини по областям України.
Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015