| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Видання Інституту » Праці НДІ пам'яткоохоронних досліджень »

Бахчисарайський ханський палац
Бахчисарайський ханський палац
Cудацька фортеця
Cудацька фортеця
Cудацька фортеця
Cудацька фортеця

 
 Праці НДІ пам'яткоохоронних досліджень

Зміст випуску 9

Розділ І. Історико-культурна спадщина: архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

1. Бобровський Т. А. Загальні принципи методики спелео-археологічних досліджень с. 8

2. Бондар С. О., Шпаковський С. М.Пам'ятки архітектури та містобудування міста Ізяслав та Ізяславського району.

Попередні науково-проектні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури XVI ст. — Замку Заславських с. 22

3. Бреяк О. В. Уточнення датування пам'ятки архітектури національного значення — католицької каплиці — усипальниці родини Свейковських у м. Тетіїв с. 44

4. Гуцал А. Ф. Археологічні пам'ятки села Чабанівка в пониззі річки Ушиця с. 48

5. Касяненко І. О. Обрання та документування меж об'єктів культурної спадщини (з досвіду США)  с. 60

6. Козак С. А. Проблеми законодавчого регулювання у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини с. 73

7. Кучеренко О. В. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку історико-культурних заповідників, підпорядкованих Міністерству культури України с. 84

8. Лукомський Ю. В., Крупа А. С. Монастир св. Онуфрія ХІІІ — XX ст. у Лаврові: ґенеза планувальної структури с. 90

9. Лукомський Ю. В., Петрик В. М. Архітектурно-археологічні дослідження втрачених архітектурних об'єктів ХІІ — ХІІІ ст. на території Національного заповідника "Давній Галич"  с. 109

10. Манаєв О. Ю. Нові сторінки з історії досліджень пам'яток Криму: обстеження 1944 року (за матеріалами Державного архіву в Автономній Республіці Крим) с. 132

11. Михальчишин І. Р., Охріменко Г. В., Скляренко Н. В. Пам'ятки стжижовської культури на Західній Волині с. 142

12. Михальчишин І. Р. Підсумки інвентаризації пам'яток археології національного значення у 2005 — 2013 рр

13. Переверзєв С. В. Про попередні результати археологічних досліджень м. Чорнобиль та його околиць у 2013 році с. 173

14. Собчук В. В., Черновол С. Є. Інвентаризація археологічних об'єктів м. Кіровограда с. 180

15. Толкачов Ю. І. Деякі факти порушень пам'яткоохоронного законодавства на території Київської області с. 190

16. Томілович Л. В. Садиби Чернігівської області:проблеми вивчення, збереження та використання с. 200

17. Харлан О. В., Градун Е. Ю. Історико-містобудівні дослідження м. Мелітополь Запорізької області с. 224

18. Харлан О. В. До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-планувальних особливостей комплексу Азіза Малік-Аштера в м. Бахчисарай  с. 247

19. Харлан О. В. Розробка номінації для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї" у 2011 — 2012 роках с. 261

20. Шамраєва О. О. Історико-архітектурні дослідження домініканського костелу у м. Тульчин Вінницької області с. 274

21. Шпаковський С. М., Михальчишин І. Р. Пам'яткоохоронна робота у Хмельницькій області у 2012 — 2013 рр. щодо збереження пам'яток та об'єктів археології с. 283

 

Розділ ІІ. Матеріали міжнародної наукової конференції "Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25-26 квітня 2013 року

1. Болгарова М. Ю., Шелапов С. М.Підсвічники фірм Fraget, Norblin та Szekman у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника:проблеми реставрації та атрибуці с. 300

2. Бондар С. О. З історії археологічних та пам'яткоохоронних досліджень замку Ракочі Хмельницької області с. 316

3. Василенко С. В. Дослідження одного парку на острові Хортиця: історія виникнення та розвитку с. 325

4. Верещагін В. Л, Верещагін Л. А. Методи аналогій та ередитарного моделювання як міждисциплінарні методологічні засади створення спеціалізованих музейних інформаційних систем с. 332

5. Вечерський В. В. Чи може бути Гостинний двір у Києві пам'яткою архітектури? с. 337

6. Виногродська Л. І. Охоронні роботи у Лядовському скельному монастирі на Подністров'ї с. 348

7. Водзиньский Є. Є. Категоризація територій давніх міст за історико-культурною цінністю с. 356

8. Гембарська В. Р. Дерев'яні храми у Національному заповіднику "Давній Галич": до питання дослідження та охорони с. 364

9. Денисенко Г. Г., Денисенко О. А. "Звід пам'яток історії та культури": реалізація проекту в пострадянських державах с. 372

10. Звіряка А. І. Пам'ятки містобудування м. Києва с. 383

11. Зливкова О. О., Полонська Т. А. Щодо історичного планування та етапів забудови охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору с. 405

12. Ієвлева В. П. Ландшафтна реконструкція історичної частини м. Бахчисарай с. 429

13. Коротя О. В., Осадчий Є. М.Попередні результати інвентаризації пам'яток археології Сумської області у 2012 році с. 441

14. Литвиненко І. А. До питання дослідження історичних сіл України с. 450

15. Мархайчук Н. В., Марьонкіна В. Г. Садиби Синякових на Харківщиніс. с. 457

16. Марченко І. М. Про розкриття фрескових розписів київської Кирилівської церкви від олійних записів ХІХ ст., виконане реставраторами за музейної доби (на прикладі циклу Сорока Севастійських мучеників с. 467

17. Молочкова Н. М., Ніщук Л. О., Кравченко О. Л, Дишлик О. П., Рибін В. Ф. Комплексні дослідження Андріївської церкви та пагорбу в ході ремонтно-реставраційних робіт с. 474

18. Морозова Е. Б., Морозов В. Ф. Гродненские королевские мануфактуры — первые промышленные поселения

на белорусских землях с. 483

19. Мохонько Л. М. Використання світового досвіду музейної справи в сучасному розвитку суспільства с. 499

20. Підставка Р. В. До питання авторства оборонних споруд та палацу Збаразького замку с. 503

21. Собчук В. В. Національна археологічна спадщина Кіровоградщини: спроба ревізії с. 514

22. Стріленко Ю. М, Джос В. С. Проблеми консервації петрогліфічних комплексів "Кам'яної могили" с. 526

23. Томілович Л. В., Єрзіна І. В., Костянець Н. М., Смірно І. А. Інвентаризація об'єктів культурної спадщини смт Кореїз (АРК): нинішній стан та проблеми збереження  с. 534

24. Uscinowicz J. Кultuгоwо-histогусzпе і акsjologiczпе uwагuпкоwапіа гекоstrukcji wnetrz zаbutkowej cerkwi prawoslawnej Zwiastowania Рwiastowania Bogurodzicy w Supaslu с. 556

25. Харлан О. В. Історико-архітектурні дослідження м. Олександрівськ Луганської області (попередні результати)  с. 581

26. Чекурда М. Ю. Дослідження історичних кварталів м. Бахчисарай у контексті ландшафтної реконструкції історичних територій у зоні композиційно-просторового впливу Ханського палацу с. 601

27. Шпаковський С. М. Меджибіж як історично сформована територія с. 617

 

Розділ ІІІ. Класифікатор пам'яток (об'єктів) археології

Класифікатор пам'яток (об'єктів) археології (розділ "Археологічні об'єкти у структурі автоматизованої бази даних")   с. 640

 

Перелік праць Є.Є. Водзинського  с. 647Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015