| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Середа, 29 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Співробітники Інституту »

Дендропарк парк “Софіївка”
Дендропарк парк “Софіївка”
Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Cудацька фортеця
Cудацька фортеця

 
 Співробітники Інституту

Савостіна Лариса Євгенівна, заступник директора

  Савостіна Лариса Євгенівна, юрист за фахом, у 1982 р. закінчила Всесоюзний юридичний заочний інститут (м. Москва). Багато років працювала в науково-методичному відділі охорони пам’яток історії та культури Національного музею історії України. Займалася питаннями науково-методичного забезпечення державного обліку об’єктів культурної спадщини, приймала участь у розробці нормативних документів, що регламентують пам’яткоохоронну діяльність у сфері обліку нерухомих пам’яток.

З червня 2004 року працює в Науково-дослідному інституті пам’яткоохоронних досліджень. З 2010 р. на посаді заступника директора інституту.

Савостіна Л.Є. є членом Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України, Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, заступником головного редактора збірника «Пам’яткознавчі погляди молодих вчених ХХІ ст. (видання Харківської державної академії культури).

У межах делегованих повноважень здійснює керівництво організаційною, науковою, експертною діяльністю Відділу науково-методичного та програмного забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Бере участь у проведенні експертизи науково-облікової документації і відповідно до визначених завдань у здійсненні наукової експертизи об’єктів культурної спадщини щодо доцільності занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; розробленні методологічних основ системного вивчення об’єктів культурної спадщини, в тому числі інвентаризації та паспортизації; формуванні системи комплексного моніторингу для всіх типів та видів пам’яток; виконанні інформаційно-аналітичних досліджень у сфері охорони культурної спадщини щодо кількості та класифікації об’єктів культурної спадщини, стану їх збереженості, створенні інформаційних баз даних пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

Під її керівництвом була розроблена та запроваджена інформаційно-пошукова система для накопичення та зберігання інформації про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини України.

Савостіна Л.Є. була керівником науково-дослідних робіт «Формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України», «Дослідження та популяризація пам'яток історії та монументального мистецтва», «Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини». Здійснює керівництво наукового супроводу формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Савостіною Л.Є. було започатковано видання каталогів-довідників по нерухомих об’єктах культурної спадщини України. В 2007 р. було видано: каталог-довідник «Пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області»// Київ.:Фенікс, 2007, –148 с.:іл., у 2012 р. -  каталог-довідник «Об’єкти культурної спадщини Запорізької області»//− К.:Фенікс, 2012.−478 с., 16 с.іл.

За сумлінну працю та високий професіоналізм була нагороджена Почесними Грамотами Міністерства культури України, Подякою Кабінету Міністрів України.Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015