| Головна сторінка | Додати в обране | Написати листа | Карта сайту | www.spadshina.org.ua
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
Офіційний інформаційний ресурс
Сьогодні: Понедiлок, 27 березня 2017

 

 

Головна сторінка » Дослідження культурної спадщини »

Резиденція Митрополитів Буковини
Резиденція Митрополитів Буковини
Херсонес Таврійський
Херсонес Таврійський
Бахчисарайський ханський палац
Бахчисарайський ханський палац

 
 Дослідження культурної спадщини

В. Ленченкo, М. Товкайлo, Р. Осадчий, М. Біляшівський Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького

 

За дорученням Міністерства культури і туризму України міжвідомча група фахівціву у складі: Ленченка В.О. (керівник) - н.с. НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України, члена Національної спілки архітекторів України, дійсного члена ІКОМОС; Товкайла М.Т. - с.н.с. ІА НАНУ, к.і.н; Осадчого Р.М. - с.н.с. НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України; Біляшівського М.М. - спеціаліста І-ої категорії Зоологічного музею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, члена Головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, члена ревізійної комісії Національного екологічного центру України; В червні 2006 р. було проведенно обстеження та фотофіксацію пам'ятки місцевого значення "Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорозького", розташованої в регіональному ландшафтному парку "Гранітно-степове Побужжя" (каньйон річки Південний Буг у межах смт Костянтинівка Арбузинського р-ну, с. Богданівка Доманівського р-ну та м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.) Датується поселеннями доби мезоліту- ІХ-VІІ ст. до н.е., неоліту- кінець VІ- перша третина V ст. до н.е., енеоліту- ІХ-VІІ ст. до н.е., доби бронзи- ХІV-ХІІ ст. до н.е., середньовіччя- ХІІ-ХІІІ ст. н.е., пізнє середньовіччя- ХVІ-ХVІІІ ст. 

 

Урочище Гард часто згадується в документах ХVІ-ХVІІІ ст. Як видно з донесення кошового Олексія Білецького від 4 серпня 1760 р., сюди, в Гард, кожного року в літній час із Січі та зимовників відправлявся полковник із особливою командою для охорони кордону та підтримування порядку між рибалками і козаками, які повинні були знаходитися тут протягом літа до осені. За топографічним описом 1774 року, влітку в Гарді завжди утримувалася команда до 500 чоловік, які жили в 50 куренях (шалашах), 2 хатах та 10 землянках; на зиму тут залишалась лише невелика залога. Через розташований тут риболовний завод Буг вважався найкращим місцем для рибної ловлі у Запорожжі. Свою назву урочище отримало від розташованого тут з давніх часів риболовецького гарду. Д.Яворницький, особисто обстежив урочище. При цьому він спирався на складений у 1742 році французьким інженером-підполковником Даніелем де Боскетом план Запорозького Гарду. За цими даними, у Гарді знаходився найвідоміший на Бузі рибний завод. У Паланковій балці розташовувався військовий табір козаків та запорізький цвинтар. Навпроти цієї балки існувала в запорожців також стара переправа (перевіз) через Буг, куди сходилися кілька великих транзитних шляхів, відомих під такими назвами: Чорний польський (Шпаків), Гардовий (Королівський), Січовий нижчий та Керван-Іоль. 

 

На одному з каменів Гардового острова стояла перша похідна церква в ім я Покрови Пресвятої Богородиці, яка існувала вже у 1742 р. Самі ж риболовецькі споруди- старий або козацький гард- знаходилися в північному кінці острова на місці порога. Початок археологічних досліджень Запорозького Гарду та його околиць поклала Бозька археологічна експедиція НКО (Народний комісаріат освіти) під керівництвом Ф.Козубовського. Протягом 1930-1931 років вона дослідила рештки військового табору і цвинтаря в Паланковій балці та відкрила ряд нових пунктів зі старожитностями ХVІІ-ХІХ ст. Протягом 1930-1931 років під керівництвом Т.Мовчанівського було проведено поглиблену розвідку поселення в урочищі Гард поблизу села Богданівка. У результаті цих робіт було, встановлено характер пам ятки,стратиграфію геологічних та культурних нашарувань. Більшість із здобутих матеріалів віднесено до часів неоліту,енеоліту в репрезентації залишків трипільської доби. З 1978 р. розпочалося систематичне дослідження неолітичних пам яток Степового Побужжя Інгульською (з 1980 року - Миколаївською) новобудовною експедицією Інституту АН УРСР, очолюваною О.Шапошниковою. Ці роботи, що ознаменували новий етап в дослідженні Буго-дністровської культури (БДК) регіону, проводились у зв зку з будівництвом енергокомплексу Південно-Української АЕС. 

 

У 1980 р. Миколаївська експедиція провела розвідки по обох берегах Південного Бугу в результаті яких було виявлено ряд нових неолітичних пам яток, серед них Пугач 1, а пізніше у 1985-1988 рр., М.Товкайло поселення Гард 3, Гард 4. Протягом 1979-1988 років археологічні дослідження в районі Гарду проводила Миколаївська експедиція Інституту археології АН УРСР під керівництвом О.Шапошникової. В результаті цих робіт було відкрито нові пам ятки доби Запорозької Січі й добуто матеріали, що значною мірою розширюють історичні відомості про Запорозький Гард. Ландшафт: Ландшафт каньйону річки Південний Буг на зазначеній ділянці є унікальним об'єктом природи, належить до наймальовничіших порожестих ділянок нижньої течії річки Південний Буг, де зберіглися класичні річкові пороги. Русло річки, прорізаючи гірські породи, пролягає у глибокому каньйоні. Скелясті береги переходять у пологі плакори, що мають на поверхні скупчення великих обвітрених округлих скель і каменів, а на перефирії- у хвилясті степові ландшафти. 

 

Археологічний комплекс "Історичний ландшафт центр Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького" відповідає критеріям пам'ятки національного значення, як об'єкт що справив значний вплив на розвиток культури України і безпосередньо був пов'язаний з видатними історичними подіями, оскільки з XVI ст. відіграв роль осередку формування славетної Запорізької Січі. Особливу цінність являють культурні шари: енеоліту, неоліту, Середньовіччя та пізнього Середньовіччя, що утворюють цілісний комплекс. Вони споруджені у тісному зв'язку з майже недоторканим ландшафтом, а тому цілком відповідають й критерію автентичності. Крім того, комплекс включає ряд археологічних, подекуди унікальних об'єктів попередніх епох: від неоліту до середньовіччя, поширених на всій території Історичного ландшафтного центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького.

 

Перелік пам'яток археології:

1 7 печер (гротів) пізньосередновічного часу. ХVІІ-ХІХ ст.н.е. Великий Острів.
2 Фундамент споруди. ХІХ ст. н.е. Великий Острів.
3 Поселення доби неоліту-енеоліту. Кінець VІ-ІІІ тис. до н.е. Великий Острів.
4 Залишки землянок з печами пізньосередньовіччя. ХVІІІ ст. Великий Острів.
5 Поселення пізнього середньовіччя. ХVІІІ ст. Малий Острів південно-східна частина. 
6 Село пізнього середньовіччя. Не виключено, що це залишки козацького поселення Гардового- саме таку назву мало с.Богданівка до 1801 р. ХVІІІ ст. На північно-західному схилі балки, розташованої на південній околиці с. Богданівки, Доманівського району.
7 Поселення "Балка Золотарка". Сабатинівська культура ХІV-ХІІ ст. до н.е. східна околиця вул. Набережна смт.Констянтинівка, Арбузинського району.
8 Поселення "Богданівка-ГЕС". Трипільська культура етапу- Б2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е. Поселення розташоване на схід від с.Богданівка, Доманівського району.
9 Поселення "Нестеренкова балка". Трипільська культура етапу- Б2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е. Поселення на північ від безіменної балки в якій розташоване поселення Гард-4, на схід від с.Богданівка, Доманівського району.
10 Поселення Гард-4. Буго-дністровська культура -кінець VІ- початок V тис. до н.е., трипільська культура етапу- Б2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е. та середньостогівська культура- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., епоха бронзи (пізній етап)- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., та пізнє середновіччя- ХVІІ-ХVІІІ ст. Поселення в урочищі Гард на південний схід від с. Богданівка, Доманівського району.
11 Поселення Гард-3. Буго-дністровська культура кінець VІ- початок V тис. до н.е. культура-, трипільська культура етапу С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., томашівсько-сушківського типу- перша пол.ІІІ (перша пол. ІV) тис. до н.е. Виявлені також окремі матеріали епохи бронзи- ХХ-ХV ст. до н.е. , давньоруського часу- ХІІ-ХІІІ ст. та ХVІІ-ХVІІІ ст. Поселення в урочищі Гард на південний схід від с. Богданівка, Доманівського району.
12 Поселення Гард-2. Трипільська культура етапу- В2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е Поселення в урочищі Гард на південний схід від с. Богданівка, Доманівського району.
13 Поселення Гард. Буго-дністровська культура- VІ- початок V тис. до н.е., трипільська культура етапу- В2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., середньостогівської культури- другою-третьою чвертями ІV тис. до н.е., епоха бронзи- ХХ-ХV ст. до н.е. та ХVІІ-ХVІІІ ст. н.е. Поселення в урочищі Гард на південний схід від с. Богданівка, Доманівського району. На уступі правого берега р. Південний Буг (гардовий клин).
14 Поселення Пугач-1. Буго-дністровська культура- VІ- початок V тис. до н.е., трипільська культура етапу- А- перша половина ІV (перша пол. V) тис. до н.е., В2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., середньостогівської культури- другою-третью чвертями ІV тис. до н.е., та ХVІІ-ХVІІІ ст. н.е. На південь від м. Південноукраїнськ Арбузинського району.
15 Поселення Пугач-2. Буго-дністровська культура VІ- початок V тис. до н.е., трипільська культура етапу- А- перша половина ІV (перша пол. V) тис. до н.е., В2- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., С1- ІV-середина ІІІ тис. до н.е., середньостогівської культури- другою-третью чвертями ІV тис. до н.е., ХХ-ХV ст. до н.е. На південь від м. Південноукраїнськ Арбузинського району.
16 Поселення Богдановка-1 (Сокурова балка). трипільська культура етапу С1 - ІV-середина ІІІ тис. до н.е. на відстані 2,5 км на південь від с.Богданівка Доманівського району.
17 Залишки укріплення пізньосередньовічного часу. ХVІІ-ХІХ ст. Сокурова балка (Гардова). На південь від с. Богданівка Доманівського району.
18 Поселення пізньосередньовічного часу. ХVІІІ ст. на південному схилі Клепаної балки, на південь від поселення Пугач-2, на лівому березі Південного Бугу.
19 Поселення Клепана балка. Буго-дністровська культура- VІ- початок V тис. до н.е., пізньотрипільська культура ІV-середина ІІІ тис. до н.е. та ХVІІІ ст. На південь від м. Південноукраїнськ, Арбузинського району.
20 Базар пізньосередньовічного часу. ХVІІІ-ХІХ ст. На схід від Паланкової балки, краї плато високого лівого берега р.Південний Буг.
21 Поселення пізньосередньовічного часу. ХVІІ-ХVІІІ ст. Острів Клепаний (Гардовий). Карта-схема розташування пам'ятки "Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького" з використанням меж регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя"
(файл zip-PDF-542kb)Назад

 

© НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України "Спадщина" 2007-2015